Brute Force Assault บน Twitter

ระดับอันตรายต่อสายได้ตีพิมพ์การสัมภาษณ์กับแฮ็กเกอร์ที่เพิ่งบุกเข้าไปในบัญชี Twitter รายละเอียดสูงจำนวนมากเช่นข่าวฟ็อกซ์เช่นเดียวกับบารักโอบามา เมื่อพิจารณาว่าเราเข้าใจว่าคุณทุกคนเช่น Twitter เราเชื่อว่าคุณอาจต้องการค้นพบมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เห็นได้ชัดว่าเขาใช้เทคนิคการบังคับเสียงเดรัจฉานเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของทีมสนับสนุน รหัสผ่านคือ “ความสุข” ซึ่งแตกค่อนข้างเร็ว นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการประเมินกลยุทธ์ของคุณเองเพื่อหยุดการโจมตีของ Brute Force

Back to top